Allahumme kulli veliyyikel Huccet ibnil Hesen selavatuke eleyhi ve ela ebaih, fi hazihis- saeti ve fi kullissaeh, veliyyen ve hafizen ve qaiden ve nasira ve delilen ve eyna, hetta tuskinehu erzeke tauven ve tumettiehu fihe tevile